Meghívó

Tájékoztatom, hogy Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2013. február 27-én /szerda/ 9,00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal nagytermében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Tervezett napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előadó: Forró Gábor PEKJB elnök       

2./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester      

3./ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester      

4./ Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző    

5./ Névhasználat engedélyezésének kérelme
Előterjesztő: Markó József polgármester      

6./ A 4604/23 hrsz-ú ingatlan ajándékozásának elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester      

7./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Markó József polgármester      

8./ Dunakeszi Kistérségi Társulási Tanácsba tag delegálása
Előterjesztő: Markó József polgármester      

9./ Dunakeszi Kistérség Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester      

10./ Pest megyei Kormányhivatal észrevétele a HÉSZ-el kapcsolatosan
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész     

11./ Gödi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző

12./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző    

13./ József Attila Művelődési Ház igazgató megbízása
Előterjesztő: Markó József polgármester      

14./ 2013. évi zöldhulladék kezelése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök      

15./ Szakács kert kft bérleti szerződése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök      

16./ Közterületek elnevezése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök      

17./ Tulajdonosi hozzájárulás – Távközlési optikai kábel létesítéshez a Nemeskéri Kiss Miklós úton
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző    

18./ Adósságkonszolidáció elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester 

Egyebek

Göd, 2013. február 20.

Markó József
polgármester