Meghívó

Tájékoztatom, hogy Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága soron következő ülését, 2013. március 14-én (csütörtökön) 8,30 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal nagytermében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.Tervezett napirendi pontok:

1.)  A „József Attila Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltésére” kiírt pályázat értékelése       
Előterjesztők: dr. Bognár László KOSB elnök/dr. Nagy Atilla aljegyző                                  

2.) Beszámoló a Városi Könyvtár 2012. évi munkájáról                  
Előterjesztők: dr. Bognár László KOSB elnök / Szabóné Hegyi Valéria Könyvtár-igazgató
 
3.) Óvodai felvételi sorrend szempontjainak meghatározása
Előterjesztők: dr. Nagy Attila aljegyző                                

4.) Egyebek:
- Javaslat a Göd Kártyáról szóló rendelet módosítására       
Előterjesztő: dr. Bognár László KOSB elnök  

Göd, 2013. március 7. 
 
Tisztelettel:  
  
dr. Bognár László s.k.
elnök