Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága következő rendes ülése

Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága következő rendes ülését, 2017. szeptember 25-én (hétfő) 09.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal nagytermébenTervezett napirendi pontok:

1) Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeltének I. félévi módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Pintér György alpolgármester

3) A közterületek elnevezésével, megjelölésével, az utcanév- és emléktáblákkal, valamint a

házszámozással kapcsolatos szabályokról szóló 17/2014. (VII. 8.) Ök. rendelet módosítása, illetve

a Göd 4876/1 hrsz.-ú közterület elnevezése Bolla Árpádról
Előterjesztő: Kovacsik Tamás Városfejlesztési Bizottság elnöke

4) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.)

önkormányzati rendelet módosítása (felnőtt háziorvosi és védőnői körzetek)
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

5) A Településellátó Szervezet kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeiről szóló

beszámoló
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató

6) A Településellátó Szervezet új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

7) Göd, 8900 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester

8) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Ösztöndíjpályázaton
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

9) 2017. II. félévi faápolási és fakivágási munkálatok pénzügyi forrásának biztosítása

Előterjesztő: Szász-Vadász Endre Környezetvédelmi Bizottság elnöke

10) Közterület-felügyelet 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő. Dr. Nagy Atilla aljegyző 

11) Göd város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának átszervezésével összefüggő feladatok
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 

12) Részvétel a „KEHOP-3.1.1 A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő

rendszerek fejlesztése” és a „KEHOP-3.1.2 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a

hulladéklerakóktól” című pályázatokon
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

13) Tájékoztatás a pályázatok állásáról
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

14) Egyebek

Göd, 2017. szeptember 20.

Tisztelettel:

Szabó Csaba
elnök