Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti rendes ülése

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti rendes ülését  2019.április 25. (csütörtök) napján 9.00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermébenTervezett napirendi pont(ok):

1) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba rendűrkapitány

2) A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Tóth Ildikó intézményvezető

3) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető 

4) A helyi környezetvédelmi rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

5) A Településellátó Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása
Előterjesztő: Markó József polgármester 

6) Póttagok választása a szavazatszámláló bizottságokba
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző, HVI vezető 

7) Utcák kijelölése útépítés-terveztetésre
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) Forgalomtechnikai döntések
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Döntés az új 24 tantermes általános iskola építésének helyszínéről (a 3/2019. (I. 10.) Ök. határozat módosítása)
Előterjesztő: Markó József polgármester

10) A Göd belterület 1531 hrsz.-ú állami tulajdonú út önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Markó József polgármester 

11) A Göd belterület 525 hrsz.-ú közterület elnevezése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 

12) A „Gödi Gyermekekért Díj” adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

13) Egyebek


Göd, 2019. április 17.

Markó József
polgármester