Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
2006.10.19 08:00
Hirdetmény
Nyomtatható verzió Szerző:

Lakóingatlan értékesítése
Új licitálási eljárás
Hirdetmény


 


 


Göd Város Önkormányzata licit útján értékesítésre hirdeti


Göd, Móricz Zs. u. 32. szám alatti (1661/9 hrsz.) lakóingatlanát


 


Tájékoztató a gödi 1661/9  hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanú értékesítéséről


 


 


 


Göd Város Önkormányzat 120 /2006. (10.10.) sz. Ök. határozata értelmében, licitálási eljárás keretében  értékesíti  az 1661/9 hrsz-ú belterületi ingatlanát az alábbiak szerint:


 


Eladó: Göd Város Önkormányzata


Vevő: a licitálás nyertese


Telek területe:  526 m2


Megnevezés: „kivett lakóház és udvar”


Lakóépület bruttó alapterülete: 77 m2


Címe: 2131 Göd, Móricz Zs. u. 32.


Az ingatlan per-, teher-és igénymentes, üres és beköltözhető állapotú


  


  


A licitálási eljárás időpontja 2006. november 14-én 14 óra.


Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem


 


 


A licitálási eljárás fő szabályai:


 


-           A licitálás tárgyát képező ingatlan tulajdonjogát a legmagasabb ajánlatot tevő vevő nyeri el, miután a teljes vételárat kiegyenlíti.


 


-           A birtokbalépés időpontja a teljes vételár kiegyenlítésének napja.


 


-           A licitáláson az vehet részt, aki tulajdonszerzési korlátozás alá a hatályos jogszabályok alá nem esik.


 


A licitálás előtt – 2006 november 13-án 8-12 és 13-17 óra között – a Polgármesteri Hivatal pénztárába a licitálásban részt venni kívánók kötelesek 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint ún. árverési előleget befizetni, befizetési bizonylat ellenében.


 


A licitálás megkezdése előtt a pénztári készpénz-befizetési bizonylatot a licitálásban résztvevők kötelesek a licitálást vezető Polgármesteri megbízottnak bemutatni, a bemutatás alapján a licitálásban résztvevőkről névsort kell készíteni.


 


A licitálás induló forgalmi értéke bruttó 15.000.000,- Ft. A licitálás során ez az érték 500.000,- Ft-onként emelkedik, mindaddig, amíg csak egy vevőjelölt marad. A licit során legmagasabb értéket ajánló vevőjelölt a licitálási eljárás nyertes vevője.


 


A licitálás nyertese az általa ajánlott összeg és a már befizetett 1.000.000 Ft közötti különbözetet az árverés időpontját követő legkésőbb 15 napon belül - köteles egyösszegben és készpénzben a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni készpénz-befizetési bizonylat ellenében.


 


Ebben az esetben a felek a fent hivatkozott összeget – miután az már a szerződésben meghatározásra kerülő vételár befizetett része és abba beszámít - kifejezetten foglalónak tekintik. 


 


A teljes vételár befizetését tanúsító bizonylat alapján, a személyi adatok írásos közlését követően (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, személyigazolvány száma, személyi azonosító jel, adószám, - cég esetén: cégkivonat, aláírási címpéldány) a Polgármesteri Hivatal, mint eladó jogi képviselője közreműködésével adás-vételi szerződést köt a licitálás során nyertes pályázóval adatok szolgáltatásától számított legkésőbb 15 napon belül.


 


A vesztes pályázók részére az ún. árverési előleg összegét a Polgármesteri Hivatal pénztára a licitálás lezárása után azonnal visszafizeti.


 


Amennyiben a versenytárgyalások nyertese a licitálás befejezését követő 15 napon belül a vételárat egyösszegben nem fizeti meg és a szerződéskötési adatokat nem szolgáltatja, úgy elveszíti a szerződéskötéshez való jogát és egyben az 1.000.000  Ft foglalóként meghatározott árverési előleget is.


 


A foglaló szabályait a licitálás megkezdése előtt a licitálást vezető részletesen ismerteti, ez a licitálási jegyzőkönyvbe is belekerül.


 


Az egyes ingatlanokra vonatkozó licitálás meghiúsul, amennyiben nincs olyan személy, aki az induló forgalmi érték egyösszegben történő megfizetését vállalná.


 


A licitálás során lehetőség van arra, hogy a licittárgyaláson bármelyik pályázó közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokirattal mást meghatalmazzon és meghatalmazott útján képviseltesse magát.


 


 


Göd, 2006. november 2.


 


 


 


          Dr. Gyenes Levente                          Popele Julianna


                   ügyvéd                            beruházási irodavezető     


 

Látogatottság: 3312
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio