Álláspályázat - belső ellenőr

Gödi Polgármesteri Hivatala közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pénzügyi Osztály belső ellenőr munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet szerinti 1., belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Belső ellenőrzések lefolytatása, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak alapján. A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, utasításoknak való megfelelés vizsgálata, elemzése és értékelése. A belső kontrollrendszerek fejlesztése érdekében javaslatok megtétele. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapítások, következtetések, javaslatok megfogalmazása. A belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyilvántartása, nyomon követése. Éves belső ellenőrzési terv és az éves belső ellenőrzési jelentés elkészítése. Belső ellenőrzés vezetői feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

vezetői tanácsadás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati végzettség, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2020. (V.5.) kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői végzettség.,

•         belső ellenőrzés terén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű precizitás,

•         Jó szintű elemzőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;

•         Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata;

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, valamint, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;

•         Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Krisztina osztályvezető nyújt, a 27/530-035 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/366-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

•         Elektronikus úton dr. Szinay József címzetes főjegyző részére a hr@god.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.god.hu - 2020. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.