Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Álláspályázatok

Keresés:   
Hír
2019.11.27 08:43
Álláspályázat - beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
Nyomtatható verzió Szerző:

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet beruházási és városüzemeltetési osztályvezető munkakör betöltéséreA közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
14. Hatósági
20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

• Önkormányzati beruházások (közintézmény-építés, útépítés, vízelvezetőrendszer-építés, közvilágítás-bővítés stb.) előkészítésének és lebonyolításának szervezésé.
• Beruházási és városüzemeltetési önkormányzati döntések végrehajtásához fűződő feladatok bonyolítása.
• Az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak előkészítése.
• Pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása.
• Az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyek (helyi vízgazdálkodási, helyi építési szabályzatnak való megfeleléssél összefüggő szakhatósági kérdések) intézésének szervezése és felügyelete.
• Önkormányzati ingatlanok hasznosításának előkészítése.
• Helyi közútkezelői, tulajdonosi döntések és hozzájárulások előkészítése, szervezése.
• Forgalomtechnikai igazgatási feladatok döntésre történő előkészítése.
• Közszolgáltatásokkal és közműszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása és az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetésének felügyelete.
• Városüzemeltetési panaszok kezelésének szervezése és felügyelete.
• Feladatkörhöz tartozó statisztikai adatszolgáltatások teljesítésének irányítása és felügyelete.
• Az osztály feladatkörébe tartozó szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás szervezése és működtetése.
• Az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az önkormányzati beruházásokat, karbantartásokat, fejlesztéseket feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése.
• Képviselő-testületi és bizottsági döntések elkészítése az osztály feladatkörébe tartozó területeken.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatokat magában foglaló teljes körű beruházási és városüzemeltetési osztályvezetői tevékenység.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőfokú képesítés (Felsőoktatásban szerzett, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2002.(III. 7.) Korm.rendelet l. melléklet 3., 14., 20., 26., 32. pont valamelyikének I. besorolási osztály szerinti képesítés),
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B-kategóriás jogosítvány,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• köztisztviselői összeférhetetlenség hiánya, vagy megszűntetésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• a településüzemeltetésben szerzett szakmai tapasztalat,
• vezetői tapasztalat,
• közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz az összes munkahely pontos adatainak feltüntetésével,
• a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenségre vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szinay József címzetes főjegyző nyújt a 0627/530-030-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton: a pályázatnak a Gödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/595-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: beruházási és városüzemeltetési osztályvezető.

vagy

• Elektronikus úton: dr. Szinay József címzetes főjegyző részére a jegyzo@god.hu e-mail-címen keresztül.

vagy

• Személyesen: dr. Szinay József címzetes főjegyzőnél 2131 Göd, Pesti út 81. I. emelet 13. iroda.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Gödi Polgármesteri Hivatal jegyzője mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• 
www.god.hu - 2019. november 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.Látogatottság: 810
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio