Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Ügyintézés

Használt jármű első forgalomba helyezése
Leírás    
1. A behozott használt járművek és azok tulajdonos adatainak származás ellenőrzési nyilvántartásba vétele, a jármű-annak forgalomba helyezését megelőző-jogi helyzetének tisztázása :
Az ügy intézéséhez szükséges /bemutatásra/:
A tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okirat, vagy hitelesített másolati példánya, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles fordítása (OFI)
Eredeti, külföldi hatóság által kiállított állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély, törzskönyv, vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolata és annak hiteles fordítása.
EGT tagállamból származó jármű esetén a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példánya, vagy
a származó ország hatósága által kiadott igazolás, amely tartalmazza a nyilvántartásban való szereplés tényét és a forgalmi engedély hiányának okát, vagy
a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példánya, ha két részből áll és II. rész hiányzik, vagy
ha I. részből áll a harmonizált forgalmi engedély, és annak csak a másolati példányával rendelkezik
A közlekedésfelügyelet által kiállított „Műszaki adatlap”/ ideiglenes rendszámtábla, E rendszám igénylése estén /
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása,
Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány.
A rendszámtábla árának befizetését igazoló feladóvevény /”E” rendszám esetén/
Az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló feladóvevény /”E” rendszám esetén/
Ideiglenes forgalomban-tartási engedély befizetéséről szóló feladóvevény
A külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt jármű adatainak ellenőrzési díjának befizetéséről szóló postai feladóvevény.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell:
Három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
Aláírási címpéldányt,
Cég ügyintézőjének jogosultságát igazoló megbízást,
Illetékmentesség esetén az arról szóló, kiadott igazolást, határozatot.
A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.
Külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek megszerzése jogszerűségének, a jármű adatainak ellenőrzésére irányuló hatósági eljárás díja  10.900,-Ft KEKKH (BM) feladóvevényen befizetve
„E” rendszám esetén a rendszámtábla ára 1 pár 13.000,-Ft KEK KH feladóvevényen befizetve
Érvényesítő címke díja 585,-Ft önkormányzati feladóvevényen
Ideiglenes forgalomban-tartási engedély 3.500,-Ft önkormányzati feladóvevényen.
A tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okirat, vagy hitelesített másolati példánya, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles fordítása (OFI)
Eredeti, külföldi hatóság által kiállított állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély, törzskönyv, vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolata és annak hiteles fordítása.
Külföldi hatósági jelzés (rendszámtábla), vagy igazolás annak visszavonásáról.
EGT tagállamból származó jármű esetén a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példánya vagy a
származó ország hatósága által kiadott igazolás, amely tartalmazza a nyilvántartásban való szereplés tényét és a forgalmi engedély hiányának okát, vagy


2. A származás-ellenőrzésre kötelezett harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járműveknek forgalomba helyezési feltételei, illetve EGT tagállamból behozott eredeti okmányokkal nem rendelkező használt jármű forgalomba helyezési feltételei
Az ügy intézéséhez szükséges:
a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példánya, ha két részből áll és II. rész hiányzik, vagy
ha I. részből áll a harmonizált forgalmi engedély, és annak csak a másolati példányával rendelkezik
Származásellenőrzési határozat,
Előzetes eredetiségvizsgálat
A közlekedésfelügyelet által kiállított „Műszaki adatlap”
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását igazoló okirat,
A vámolás megtörténtét igazoló vámokmány, (kivéve, ha a járművet belföldön gyártották),
A VPOP által kiállított regisztrációs adó befizetéséről szóló igazolás,
A jármű üzemben tartójának, Magyarországon rendelkeznie kell lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel)
Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
Az adóazonosító jel, vagy adószám igazolása
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyven szereplő tulajdonosról és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról
Opció banki korlátozás…stb bejegyeztetése esetén az ezt igazoló okirat nyilatkozat
A vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló feladóvevény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről
A rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény
Az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló feladóvevény
A forgalmi engedély és törzskönyv illetéke befizetve
Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány.
Három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
Aláírási címpéldányt,
Cég ügyintézőjének jogosultságát igazoló megbízást,
Illetékmentesség esetén az arról szóló, kiadott igazolást, határozatot.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell:
Meghatalmazott esetén mellékelni kell:
A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.
A forgalmi engedély illetéke 6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
A törzskönyv illetéke 6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
A rendszámtábla ára 1 pár rendszámtábla esetén 8.500,- Ft KEK KH feladóvevényen befizetve (más esetben ld. külön tájékoztató lapon)
Az érvényesítő címke díja 585,- Ft önkormányzati feladóvevényen.
A tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okirat, vagy hitelesített másolati példánya, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles fordítása (OFI)
Eredeti, külföldi hatóság által kiállított nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély, törzskönyv, vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolata és annak hiteles fordítása, vagy
az egy részből álló harmonizált adattartalmú forgalmi engedély vagy
a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példánya,
külföldi hatósági jelzés (rendszámtábla), vagy igazolás annak visszavonásáról.
A közlekedésfelügyelet által kiállított „Műszaki adatlap”/
Az ügy elintézéséhez fizetendő illetékek, díjak:
A vagyonszerzési illeték: általános esetben a motor hengerűrtartalmának minden cm3 után 18,-Ft személygépkocsinál 1890 cm3 felett és 500 cm3 meghaladó motorkerékpár esetén 24,-Ft, elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű 1 KW-ja után 400 Ft, Wankel hajtómotor kamratérfogat minden megkezdett cm3 után 36,-Ft APEH illeték beszedési számlán befizetve, a vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén az Itv. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt illetékmérték 25 %-át kell megfizetni. (más esetben ld. külön tájékoztatólapon)
3. Az EGT tagállamból behozott eredeti nem harmonizált és harmonizált okmányokkal rendelkező használt jármű forgalomba helyezési feltételei
(a származás ellenőrzést és az előzetes eredetiség vizsgálatot nem kell elvégeztetni)
Az ügy intézéséhez szükséges:
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását igazoló okirat,
A VPOP által kiállított regisztrációs adó befizetéséről szóló igazolás,
A jármű üzemben tartójának, Magyarországon rendelkeznie kell lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel)
Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
Az adóazonosító jel, vagy adószám igazolása
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyven szereplő tulajdonosról és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról
Opció banki korlátozás…stb bejegyeztetése esetén az ezt igazoló okirat nyilatkozat
A vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló feladóvevény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről
A rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény
Az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló feladóvevény
A forgalmi engedély és törzskönyv illetéke befizetve
Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell:
Három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
Aláírási címpéldányt,
Cég ügyintézőjének jogosultságát igazoló megbízást,
Illetékmentesség esetén az arról szóló, kiadott igazolást, határozatot.
A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.
A forgalmi engedély illetéke 6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
A törzskönyv illetéke 6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
A vagyonszerzési illeték: általános esetben a motor hengerűrtartalmának minden cm3 után 18,-Ft személygépkocsinál 1890 cm3 felett és 500 cm3 meghaladó motorkerékpár esetén 24,-Ft, elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű 1 KW-ja után 400 Ft, Wankel hajtómotor kamratérfogat minden megkezdett cm3 után 36,-Ft APEH illeték beszedési számlán befizetve, a vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén az Itv. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt illetékmérték 25 %-át kell megfizetni. (más esetben ld. külön tájékoztatólapon)
A rendszámtábla ára 1 pár rendszámtábla esetén 8.500,- Ft KEK KH feladóvevényen befizetve (más esetben ld. külön tájékoztató lapon)
Az érvényesítő címke díja 585,- Ft önkormányzati feladóvevényen.
A jogügyletet igazoló, a járműkereskedő által kiállított számla, vagy az érintettek által megkötött szerződés
A közlekedésfelügyelet által kiállított „Műszaki adatlap”
Az előzetes eredetiség ellenőrző szakértői állomás részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kiadott eredetiséget igazoló lap
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását igazoló okirat
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyven szereplő tulajdonosról és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról
Opció banki korlátozás…stb bejegyeztetése esetén az ezt igazoló okirat nyilatkozat
A vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló feladóvevény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről
A rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény
Az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló feladóvevény
A forgalmi engedély és törzskönyv illetéke befizetve
Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
Az adóazonosító jel, vagy adószám igazolása.
Három hónapnál nem régebbi cégkivonatot
Aláírási címpéldányt
Cég ügyintézőjének jogosultságát igazoló megbízást
Illetékmentesség esetén az arról szóló, kiadott igazolást, határozatot.
4. Használt jármű első forgalomba helyezése:
Az ügy intézéséhez szükséges okmányok nyomtatványok:
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell:
Meghatalmazott esetén mellékelni kell:
A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.
A forgalmi engedély illetéke 6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
A törzskönyv illetéke 6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
A vagyonszerzési illeték: általános esetben a motor hengerűrtartalmának minden cm3 után 18,-Ft személygépkocsinál 1890 cm3 felett és 500 cm3 meghaladó motorkerékpár esetén 24,-Ft, elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű 1 KW-ja után 400 Ft, Wankel hajtómotor kamratérfogat minden megkezdett cm3 után 36,-Ft APEH illeték beszedési számlán befizetve, a vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén az Itv. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt illetékmérték 25 %-át kell megfizetni. (más esetben ld. külön tájékoztatólapon)
A rendszámtábla ára 1 pár rendszámtábla esetén 8.500,- Ft KEK KH feladóvevényen befizetve (más esetben ld. külön tájékoztató lapon)
Az érvényesítő címke díja 585,- Ft önkormányzati feladóvevényen
Az ügy elintézéséhez fizetendő illetékek, díjak:

Az ügyet intéző Osztály/iroda    
Okmányiroda
Címe     2131 Göd, Pesti út 60/a.

Ügyfélfogadási időpontok:    
Hétfő: 8-11.30-ig és 13-17.30-ig
Kedd: szünetel
Szerda: 8-11.30-ig és 13-15.30-ig
Csütörtök: 8-11.30-ig (internetes ügyintézés a www.magyarorszag.hu-n    keresztüli bejelentkezés
Péntek:8-11.30-ig

Ügyintéző    
Lázárné Szalai Mária, Jámbor Ágnes , Romháti Józsefné , Molnár Zoltán

Igénylő, kötelezett    
ügyfél

Az ügyintézés kezdeményezhető    
A 27-332-177-es telefonszámon vagy a http://god.hu/okmanyiroda/rendszer/ oldalról regisztráció után foglalt időponton történő megjelenéssel

Fontos tudnivaló:   
Az ügyintézés díja    
A forgalmi engedély illetéke 6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
A törzskönyv illetéke 6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
A vagyonszerzési illeték: általános esetben a motor hengerűrtartalmának minden cm3 után 18,-Ft személygépkocsinál 1890 cm3 felett és 500 cm3 meghaladó motorkerékpár esetén 24,-Ft, elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű 1 KW-ja után 400 Ft, Wankel hajtómotor kamratérfogat minden megkezdett cm3 után 36,-Ft APEH illeték beszedési számlán befizetve, a vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén az Itv. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt illetékmérték 25 %-át kell megfizetni. (más esetben ld. külön tájékoztatólapon)
Külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek megszerzése jogszerűségének, a jármű adatainak ellenőrzésére irányuló hatósági eljárás díja  10.900,-Ft KEKKH (BM) feladóvevényen befizetve ( Ha a  külföldi okmánya nem EU komform)
„E” rendszám esetén a rendszámtábla ára 1 pár 13.000,-Ft KEK KH feladóvevényen befizetve
Érvényesítő címke díja 585,-Ft önkormányzati feladóvevényen
Ideiglenes forgalomban-tartási engedély 3.500,-Ft önkormányzati feladóvevényen.
 a rendszámtábla ára 1 pár rendszámtábla esetén 8.500,-Ft vagy 1 db esetében 5.500,-Ft  KEK KH feladóvevényen befizetve (más esetben ld. külön tájékoztató lapon)
Az érvényesítő címke díja 585,- Ft önkormányzati feladóvevényen.

Az alkalmazott jogszabályok    
35/2000 BM rendelet
Itv.

Az ügyintézéséhez szükséges iratok    
Szükséges: személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy kártyás (2001.01.01. után kiadott ) vezetői engedély, útlevél),
lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímről vagy régi típusú /lakcímet tartalmazó/ személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély).
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell:
Három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
Aláírási címpéldányt,
Cég ügyintézőjének jogosultságát igazoló megbízást,
Illetékmentesség esetén az arról szóló, kiadott igazolást, határozatot,

Meghatalmazott esetén mellékelni kell: A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.
Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok nyomtatványok:
A közlekedésfelügyelet által kiállított „Műszaki adatlap”,
Az előzetes eredetiség ellenőrző szakértői állomás részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött eredetiséget igazoló lap,
Tulajdonjog változás esetén, a tulajdonjog változásról készült teljes bizonyító erejű magánokirat
A forgalmi engedély és a törzskönyv illetéke befizetve,
Az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló feladóvevény,
A vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevény, amennyiben tulajdonjog változás történt, vagy nyilatkozat az illetékmentességről,
A rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény,
Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány,
Az adóazonosító jel, vagy adószám igazolása,
Opció, banki korlátozás… stb. bejegyeztetése esetén az ezt igazoló okirat, nyilatkozat
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio