Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Ügyintézés

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának igénylése vagy cseréje
Leírás    
A parkolási igazolvány kiváltására jogosult az a személy, aki: - súlyos mozgáskorlátozott - látási fogyatékos - értelmi fogyatékos - autista - mozgásszervi fogyatékos - vak vagy gyengénlátó A jogosult (meghatalmazott) a parkolási igazolványra irányuló eljárást bármelyik okmányirodában illetve bármelyik (nem okmányirodát működtető) jegyzőnél is kezdeményezheti az országos illetékességi szabályok alapján. A parkolási igazolvány igényléséhez személyes megjelenés szükséges. Aki személyes megjelenésében akadályozott, meghatalmazott közreműködését igényelheti. A jogosultnak a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. (Kiskorú és gondnokolt esetén törvényes képviselője jár el.)
A parkolási igazolvány kiváltására jogosult:
Súlyos mozgáskorlátozott, Látási fogyatékos, Értelmi fogyatékos, Autista, Mozgásszervi fogyatékos , Vak vagy gyengénlátó

Az ügyet intéző Osztály/iroda    
Okmányiroda
Címe     2131 Göd, Pesti út 60/a.

Ügyfélfogadási időpontok:    
Hétfő: 8-11.30-ig és 13-17.30-ig
Kedd: szünetel
Szerda: 8-11.30-ig és 13-15.30-ig
Csütörtök: 8-11.30-ig (internetes ügyintézés a www.magyarorszag.hu-n keresztüli bejelentkezés
Péntek:8-11.30-ig

Ügyintéző    
Joó Beatrix, Kertészné Antal Márta, Csányi Zsoltné, Vályiné Kata Éva

Igénylő, kötelezett
ügyfél

Az ügyintézés kezdeményezhető    
A 27-332-177-es telefonszámon vagy a http://god.hu/okmanyiroda/rendszer/ oldalról regisztráció után foglalt időponton történő megjelenéssel
Fontos Információ:    . Az igazolvány használatára vonatkozó szabályok:
•    Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni. Az igazolványt a helyszínen elveszik és megküldik a kiállító okmányirodának, ha az hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.
•    Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
•    A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
•    Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni.
•    Kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében a kötelezettségek a törvényes képviselőt, illetve a jogosultat szállító jármű vezetőjét terhelik.
•    A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT) határozata alapján a Kr. 4. számú mellékletében felsorolt ECMT államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkoló-kártya az okmányiroda által kiállított parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

Az ügyintézés díja    
Illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
nincsen

Az alkalmazott jogszabályok    
18/2003. (XII.11.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.)
164/1995.(XII.27) Korm. rend
141/2000. (VIII.9) Korm. Rend
5/2003. (II. 19) EszCsM rendelet
6/1971. (XI.30) EüM rendelet

Az ügyintézéséhez szükséges iratok    
•    kitöltött és a kérelmező által aláírt kérelem nyomtatvány a Kr.-ben meghatározottak szerint, amelyet az okmányirodában lehet kérni,
•    orvosi szakvélemény/igazolás/nyilvántartási lap (továbbiakban: szakvélemény), amelyet jelen tájékoztatónk I. pontjában felsorolt jogszabályok alapján állítottak ki és a Kr. 1. számú melléklete meghatároz.  (Szakvélemény minták a tájékoztató melléklete szerint!)
•    személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy 2001. 01. 01. után kiadott vezetői engedély, kiskorúnál: születési anyakönyvi kivonat),
•    amennyiben rendelkezik vele: lakcímigazolvány (lakcímet és személyi azonosítót igazoló halósági igazolvány),
•    csere esetén: régi parkolási igazolvány,
•    a kérelmező a kérelemhez csatolhat 1 db igazolvány-fényképet, hiányában az okmányiroda arcképmás felvételt készít,
•    meghatalmazotti eljárásban: a fentiek mellett az eljáró nevére szóló meghatalmazás, a meghatalmazott személy személyazonosságot igazoló okmánya, amennyiben rendelkezik vele, lakcímigazolványa is szükséges,
•    a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező képviselőjének továbbá rendelkeznie kell a törvényes képviselővé történt kijelölését igazoló jogerős gyámhatósági határozattal, be kell mutatni a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírósági határozatot,
•    kiskorú (18. év alatti) törvényes képviselőjének az eljárásban be kell mutatnia személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját (ha van).


Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio