Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Bizottságok

Környezetvédelmi Bizottság (2014 - 2019)

Elnök: Szász-Vadász Endre

Szabó Csaba
Szilágyi Sándor

Nem képviselő tagok:
Szabó Árpád
Szekeres Máté

Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei

1./ Munkája során javaslatot tesz a képviselő-testületnek:
a.) a környezetvédelmi rendelet elfogadására, karbantartására,
b) a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védetté nyilvánítására, a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására, valamint helyreállításáról történő gondoskodásra,
c) a védett kategóriába tartozó területeken szigorúbb levegőtisztasági követelmények megállapítására,
d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására,
e) csendes övezet kialakításának elrendelésére a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény körül,
f) a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására,
g) az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapítására,
h) állattartási ügyekben,
i) rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedések megállapítására, rendeletalkotásra,
j) a környezetvédelmi keret felhasználására.
2./ Munkája során véleményezi:
a) környezetet is érintő határozati és rendeleti javaslatokat,
b) településtisztaság technikai szabályozását.
3./ Környezetkárosítás, természetkárosítás esetén a hatósági eljárást kezdeményezheti.
4./ Évente beszámoltatja a közterület-felügyelőket tevékenységükről.
5./ Az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó rendelet előírásainak megfelelően, annak keretei között, tulajdonosi szerepkörben dönt a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek teljesítéséről, így különösen:
a) az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületeken való beavatkozásokról,

b) az önkormányzat tulajdonában álló fák és fás szárú növényeken történő beavatkozásokról,
c) a kedvtelési célú állatok tartásával kapcsolatos ügyekben.

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio