Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Bizottságok

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság

Elnök: Sipos Richárd 

Kovacsik Tamás

Szász-Vadász Endre 

Kovacsik Tamás 

 

Nem képviselő tagok:

Kis-Simon László

Szőke Zsófia

Dr. Bognár László

 

Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság feladat-és hatáskörei

1./ A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság közreműködik az önkormányzat oktatással, közművelődéssel, közgyűjteménnyel, kultúrával és köztájékoztatással (a helyi TV, rádió, újság, honlap, önkormányzati tájékoztató, stb.) és sporttal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

2./ Figyelemmel kíséri:

a) az óvodai és iskolai nevelési és oktatási  tevékenységet,
b) az önkormányzat oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek személyi- és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és a működés javítása érdekében.

3./ Véleményezi:

a) az önkormányzat nevelési, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői álláshelyére kiírt pályázatokat, valamint javaslatot tesz az intézményvezető személyére,
b) az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratát és annak módosítását.

4./ Jóváhagyja:

a) az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát,
b) az oktatási intézmények közoktatási feladatokkal összefüggő szakmai dokumentumait, különösen a pedagógiai programját, nevelési programját, minőségirányítási programját, esélyegyenlőségi tervét.

5./ Javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) elkészítésére.

6./ Segíti a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, támogatja a hagyományteremtő kulturális és művészeti tevékenységeket.

7./ A szakterület szerint illetékes bizottsággal az oktatási-nevelési és közművelődési, közgyűjteményi intézményekkel együttműködve véleményezi a város gyermek- és ifjúság, oktatás- és sportpolitikáját, és rendszeresen javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítására.

8./ Dönt a középiskolai ösztöndíjrendszer pályázati feltételeiről és a beérkezett pályázatokról.

9./ Javaslatot tesz a képviselő-testületnek minden olyan ügyben, amelyek a testedzési és sportolási igények kielégítését szolgáló  sportlétesítmények építésére, fenntartására és fejlesztésére szolgál. 

10./ A bizottság ellenőrzést kezdeményezhet a feladatköréhez kapcsolódóan a költségvetési szerveknél.
Tájékoztatást kérhet a költségvetési szervektől a feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásáról.

11./ Szakterületének megfelelően a Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető címekre javaslatot tehet.

 

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio