Gödi Polgármesteri Hivatal 2021. évi igazgatási szünetei

Göd Város Önkormányzata polgármesterének Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott 83/2021. (III. 1.) Ök. határozata Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy a 2021. év alábbi munkanapjaira - rendes szabadság kiadásával - a Gödi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el

2021. december 11.,
2021. december 27-től december 31-ig.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, továbbá a lakosság és a társhatóságok előzetes tájékoztatására.

Felelős: jegyző

Határidő: 2021. március 5.

Göd, 2021. március 1.


Balogh Csaba polgármester 

dr. Nagy Atilla jegyzői hatáskört gyakorló aljegyző