Tájékoztatás az Iparűzési adóbevallással kapcsolatban

2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a majd esedékes és megelőző években esedékessé vált helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket /2020. évi hipa bevallás benyújtása és az adó befizetése 2021. május 31-ig esedékes/

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve bármely korábbi adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti. A bevallást - a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazó kata-alany kivételével - általános esetben az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, így a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31-éig kell benyújtani! Az ehhez szükséges nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban fellelhetők.
A 2021-et megelőző évekre vonatkozó, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységgel kapcsolatos bevallások pótlását, javítását, önellenőrzését továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Ez utóbbi nyomtatványok az Elektronikus önkormányzati portálon tölthetők ki, illetve nyújthatók be. Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  Azok a magánszemély vállalkozók, akik nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket, a hipa bevallást papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is benyújthatják. Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

Göd, 2021. március 22.

Katona István
adóosztály-vezető