Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Információk

Gödi Kártya

Göd Város Önkormányzatának 10/2012. (V. 02.) sz. rendelete a Gödi Kártyáról

Göd város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet célja, hogy
a./ az öregségi nyugellátásban részesülők,
b./ a három vagy több gyermeket nevelő családok és
c./ a fogyatékos személyek
számára egyes szolgáltatások igénybevételére kedvezményt biztosítson.

2.§
A Gödi Kártyával igénybe vehető kedvezményekről, illetve azok mértékéről Göd Város Képviselő-testülete külön határozatban dönt.

3.§
(1) Felnőtt Gödi Kártyára jogosult a településen állandó lakhellyel rendelkező
a./ öregségi nyugellátásban részesülő személy,
b./ három vagy több gyermeket nevelő családban élő mindkét szülő,
c./ három vagy több gyermeket nevelő családban élő 18 év feletti, nappali képzésben részt vevő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, legfeljebb 25 éves fiatal,
d./ fogyatékos személy.
(2) Gyermek Gödi Kártyára jogosultak a településen állandó lakhellyel rendelkező három vagy több gyermeket nevelő családban élő 18 év alatti gyermekek.

4.§
(1) A Gödi Kártya tartalmazza
a./ a Gödi címert, a Gödi Kártya és a Göd Város Önkormányzata feliratot,
b./ a Gödi Kártya típusát (gyermek vagy felnőtt),
c./ a Gödi Kártya sorszámát,
d./ a jogosult nevét,
e./ Gyermek Gödi Kártya esetén a Gödi Kártya érvényességének lejárati napját,
f./ Felnőtt Gödi Kártya esetén a kedvezményezett azonosításához szükséges (személyi) igazolvány számát.

5.§
(1) A Gödi Kártyát az arra jogosult vagy törvényes képviselője személyesen, átvételi elismervény ellenében veheti át Göd Város Polgármestere által megbízott személytől. A Gödi Kártya igénylésekor a személyazonosságot és a jogosultságot hitelt érdemlően igazolni kell.
(2) A Gödi Kártyát kizárólag az arra jogosult személy használhatja.
(3) A Felnőtt Gödi Kártya csak a jogosult azonosításához szükséges igazolvány(ok) felmutatásával egyidejűleg érvényes. Így a Gödi Kártya használata esetén
a./ az öregségi nyugellátásban részesülő személy a Gödi Kártyával együtt a személyi igazolványát,
b./ a 18 és 25 év közötti Felnőtt Gödi Kártya tulajdonos a személyi igazolványát és az érvényes diákigazolványát is be kell mutatnia.
(4) A Gödi Kártya visszavonásig vagy lejárati napjáig érvényes.
(5) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően kibocsátott Gödi Kártyák 2012. június 15-én érvényességüket vesztik.

6.§
(1) E rendelet alkalmazásában fogyatékos személynek minősül azon személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül és ezt hitelt érdemlően bizonyítja a Polgármesteri Hivatal felé.
(2) E rendelet alkalmazásában három vagy több gyermeket nevelő családnak minősül az a család, ahol legalább három 18 év alatti gyermek, illetve 18 év feletti, érvényes diákigazolvánnyal tanulói jogviszonyt igazoló fiatal él, és a jogosult gyermekek/fiatalok állandó lakóhelye megegyezik a szülő(k) lakóhelyével.
(3) E rendelet 2012. május 15-én napján lép hatályba.
(4) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Göd Város Önkormányzatának 34/2007. (VI. 07.) sz. rendelete.

Polgármester  Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem:2012. év  május  hó   02.  napján

Jegyző

Termálfürdőről Göd város honlapján >>>

Termálfürdő belépőjegy árak >>>

Gödi Kártya igényléséhez az alábbi iratok szükségesek

Nyugdijasok részére:

Szémélyazonosító igazolvány
Lakcímkártya, ha van
Nyugdíjas törzsszámot tartalmazó igazolás

Nagycsaládosok részére:

Szülők személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
Gyermekeknek 18 év alatt személyazonosító igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya
Gyermekeknek 18 év felettszemélyazonosító igazolvány, lakcímkártya és érvényes diákigazolvány

Amennyiben más részére is szeretne Gödi Kártyát kiváltani, kérjük, hogy készítse elő a meghatalmazást is! Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó nevét, lakcímét, személyazonosító igazolványának számát, anyja nevét, születési helyét és idejét, a meghatalmazott nevét, lakcímét, anyja nevét, személyazonosító igazolványának számát, születési helyét és idejét, valamint a meghatalmazó, meghatalmazott és két tanú aláírását.

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio