Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Témák A-Z

Parkolás, közlekedés

Közlekedés, parkolás, járművek tárolása

Göd Város Önkormányzat területén a KRESZ általános előírásain kívül (melyek az elmúlt években szintén változtak) Göd Város Önkormányzatának a parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 32/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelete szabályozza a járművek várakozását, parkolását, tárolását, illetve az egyes esetben szükségessé váló gépkocsi tárolóhely előteremtésének megváltási módját.

A város zöldterületeire, parkjaiba hajtani, ott parkolni tilos. Nagyobb parkolóhely igényű rendezvények esetén a polgármester az illetékes önkormányzati bizottságok hozzájárulásával az előző tilalom alól felmentést adhat. Az erre irányuló kérelmet a bizottsági véleményezés miatt hetekkel a tervezett esemény előtt, meggyőző tartalommal, de formai kötöttség nélkül lehet benyújtani. A felmentés önmagában nem helyettesít a közterület-használati díj megfizetése alól, azt előre szintén kérelmezni kell. (közterület-használati engedély iránti formanyomtatvány)

3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsikat, buszokat, vontatókat, lakókocsikat és a rendeletben felsorolt egyéb gépeket közterületen tárolni nem szabad. Tárolásnak minősül az egy helyben vagy 100 méteren belül változó helyszínen végzett parkolás, így néhány méteres ide-oda állással nem lehet megkerülni ezt a szabályt. Az imént hivatkozott jellemzően nehéz járműveket, gépeket gazdasági területen kialakított telephelyen kell és lehet tárolni.

A városban nincs fizetős parkolási rendszer. A Beck Ö. Fülöp téren azonban a várakozási idő korlátozva van naponta három alkalommal 45 percben, amennyiben az időszakok között legalább három óra eltelik. A várakozóhely elhagyásának annak legalább 100 méteres megváltoztatása tekinthető. A parkolás megkezdésekor jól látható helyre tárcsás óraszámlapon kell beállítani a kezdő időpontot. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A tárcsát általában írószerüzletekben és konkrétan a térhez közeli trafikban is meg lehet vásárolni.

A helyi életvitelhez, városközpontok működőképességének megtartása, illetve fejlesztése érdekében a várakozóhelyek egy részét el kell különíteni a napi, gyorsan forgó rövid idejű parkolások részére. Fontos, hogy a központi elhelyezkedésű parkolók várakozási időkorlát alá helyezése érdemben ne csökkentse az egész napra igénybe vehető várakozóhelyek számát, ezért megfelelő elkülönítéssel az egész napos parkolásra peronokhoz közeli parkolót, míg a kereskedelmi és szolgáltató egységek vevőkörének, vendégeinek, szállítóinak megfelelő parkoltatására az időkorlátozással szabályozott parkolót lehessen igénybe venni.

Az Önkormányzat ennek érdekében 2015. szeptember 1-től Önkormányzati határozatban a felsőgödi vasútállomás környezetében korlátozott idejű parkolásra igénybe vehető gépjármű parkolóhelyeket jelölt ki. Ennek eredményeként a parkolási rend megváltozik, munkanapokon 7-17 óra között kizárólag személygépkocsival és csak rövid idejű parkolásra használhatóak az alábbi parkolók:

1.A felsőgödi vasúti átjárótól dél-nyugatra (a fagylaltozóval szemközti oldalon) található parkoló
legfeljebb 1 óra parkolás időtartamra vehető igénybe,
2.A felsőgödi vasúti átjárótól észak-keletre található, kerékpártárolók melletti aszfaltburkolatú parkoló legfeljebb 1 óra parkolás időtartamra vehető igénybe,
3.A felsőgödi Kisfaludy utca északi oldalán a Honvéd sori csatlakozástól kezdve a Madách utcai kereszteződésig a párhuzamos gépkocsi parkoló legfeljebb 2 óra várakozás időtartamra vehető igénybe.

A gépjármű vezetőjének a gépjármű szélvédője mögött a parkolás megkezdésének időpontját ellenőrző órával, vagy más egyéb módon egyértelműen és jól láthatóan fel kell tüntetni! Az ellenőrző óra térítésmentesen beszerezhető a vasútállomás környékén lévő üzletekben.
Hosszabb időtartamú parkolásra, a Vasút utca vasút felöli oldalán és a Honvéd sor vasút felőli oldalán  kijelölt P + R várakozóhelyek továbbra is időkorlátozás nélkül használhatóak.


Itt említjük, hogy mikor egy új építkezés, új üzletnyitás esetén az OTÉK előírásai szerint számítandó kötelező gépkocsi tárolóhelyet az engedélyes nem képes magánterületen biztosítani, a közterület kezelőjének hozzájárulásával közterületet is megjelölhet a kötelezettsége teljesítésének helyszínéül. A fenti rendelet szabályozza az ilyen ún. „parkolóhely megváltás” eljárásrendjét, díjait és feltételeit is.

A Gödön átvezető 2-es országos főút, és ennek az M2 autóúttal meglévő helyi összeköttetése miatt településünkön jelentős átmenőforgalom van. E két út állami kezelésben van, ezért azok forgalomszabályozására a városnak csekély ráhatása van.

A másik összekötő útvonal, melyet a Nemeskéri-Kiss Miklós út képez azonban az önkormányzat kezelésében áll, ezért az érintett lakosok óhajának megfelelően ez elmúlt években lépéseket tettünk az útvonal forgalmának korlátozására illetve csillapítására. Az első szabályozás azonban aránytalanul hátrányosan érintette az út mellett működő ipari-szolgáltató vállalkozásokat, ezért más megoldást keresünk. E folyamatban szoros kapcsolatot tartottunk a lakossági és a vállalkozói szektor prominens képviselőivel, melynek nyomán a korábbinál lényegesen egyszerűbb, olcsóbb, ám a célnak megfelelő megoldást találtunk. E szerint a Nemeskéri-Kiss Miklós út teljes hosszában az alsógödi vasúti átjárótól az Ady Endre úti elágazásig 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsival csak célforgalomban illetve külön engedéllyel lehet behajtani. A Cserfa utcától délre eső útszakaszon a célforgalom is csupán munkanapokon és 6-18 óra között megengedett.

A „kivéve engedéllyel” kitétel alapján – elkerülhetetlen és indokolt esetben - a polgármester a Városfejlesztési Bizottság javaslatára adhatja meg az engedélyt.

Az út déli, sűrűbben lakott szakaszát ezen kívül forgalomcsillapítási céllal 40 km/h sebességkorlátozással is védeni fogjuk, hogy a balesetveszélyt és a dinamikus terheléseket ezzel is csökkentsük.

A fenti szabályozás érdemi alkalmazásához szükséges még a kapcsolódó állami útra kihelyezendő előjelző tábla elkészítése és a közlekedési hatóság jóváhagyása, ezért e sorok írásakor még várnunk kell a lakossági és gazdasági érdekeket ötvöző forgalmi rend megvalósulásáig.

A fenti szabályok számonkérésük nélkül nem sokat érnének, ezért érvényesülésüket bevezetésükkel párhuzamosan a rendőrség mellett a városi közterület-felügyelet munkatársai is ellenőrzik.
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio